بازار هفتگی چابکسر هرهفته چهارشنبه در ضلع شمالی این درشهر در بلوار شفیعی برگزار می گردد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، بازار هفتگی چابکسر هرهفته چهارشنبه در ضلع شمالی این درشهر در بلوار شفیعی برگزار می گردد.

اشتراک این خبر در :