شهریار فخاری بازیگر معمای شاه در جمع عوامل امدادی هلال احمر رودسر در پایگاه بارفروشنده چابکسر حضور یافت و عکس یادگاری گرفت.

به گزارش خبرنگار املش ما شهریار فخاری بازیگر معمای شاه در جمع عوامل امدادی هلال احمر رودسر در پایگاه بارفروشنده چابکسر حضور یافت و عکس یادگاری گرفت.

حضور بازیگر معمای شاه

اشتراک این خبر در :