اهالی متدین و ولایت مدار شهرستان املش سال نو خود را در جواز مزار شهدای این شهرآغاز نمودند.

به گزارش خبرنگار املش ما اهالی متدین و ولایت مدار شهرستان املش سال نو خود را در جواز مزار شهدای این شهرآغاز نمودند.

 

اشتراک این خبر در :