دانش آموزان مدرسه غیر دولتی سوگند کلاچای با برپایی سفره هفت سین٬ شعر خوانی٬و اجرای نمایش حاجی فیروز به استقبال بهار رفتند.

به گزارش خبرنگار املش ما دانش آموزان مدرسه غیر دولتی سوگند کلاچای با برپایی سفره هفت سین٬ شعر خوانی٬و اجرای نمایش حاجی فیروز به استقبال بهار رفتند.

جشن نوروز جشن نوروز1 جشن نوروز2 جشن نوروز3

اشتراک این خبر در :