انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷ اسفند ماه سالجاری برگزار شد و اسداله عباسی منتخب مردم رودسر و املش در مجلس دهم شورای اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، روز گذشته منتخبین مردم که ۷ اسفند ماه به  مجلس دهم شورای اسلامی راه یافتند در کنارهم عکس یادگاری گرفتند.

منتخبین جدید خانه ملت اسداله عباسی

اشتراک این خبر در :