اعضای کانون فرهنگی امامزاده ابیض میانده چابکسر امروز به مناسبت فرارسیدن شهادت بانوی دوعالم حضرت زهرا(س) ماکت خانه ایشان و ماجرای شب شهادت وی را طراحی نمودند.

به گزارش خبرنگار املش ما اعضای کانون فرهنگی امامزاده ابیض میانده چابکسر امروز به مناسبت فرارسیدن شهادت بانوی دوعالم حضرت زهرا(س) ماکت خانه ایشان و ماجرای شب شهادت وی را طراحی نمودند.

ماکت خانه حضرت زهرا ماکت خانه حضرت زهرا1 ماکت خانه حضرت زهرا2

 

اشتراک این خبر در :