نخستین مسابقات کورس زمستانه سوارکاری گرامیداشت شهدای ورزشکار شهرستان رودسر در سه رده محلی ریز، درشت و دورگه با حضور ۲۵ سوارکار به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار املش ما ، نخستین مسابقات کورس زمستانه سوارکاری گرامیداشت شهدای ورزشکار شهرستان رودسر در سه رده محلی ریز، درشت و دورگه با حضور ۲۵ سوارکار به پایان رسید.

نتایج :رده محلی ریز علی باختری،رضوان علی اکبری و میلاد روشن غیاث هر سه از گیلان به ترتیب اول تاسوم شدند.

رده محلی درشت احمد نژاد احمدی از گیلان اول شد و محمد رضا حلاجیان و رسول تالش بهرامی هر دو از مازندران به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده اسب های دورگه نیز سعید باقری، محمد رضا باقری و رضا پروانه همگی از مازندران به ترتیب اول تاسوم شدند.

سوارکاری سوارکاری1 سوارکاری2 سوارکاری3 سوارکاری4 سوارکاری5 سوارکاری6 سوارکاری7 سوارکاری8 سوارکاری10 سوارکاری11 سوارکاری12 سوارکاری13 سوارکاری14 سوارکاری15 سوارکاری16

اشتراک این خبر در :