جام جم ویژه گیلان صبح شنبه هرهفته منتشر می شود و به موضوعات استانی می پردازد که در این شماره به حضور سرمایه گذارانی در سال ۹۵ در استان گیلان می پردازد.

جام جم 22 اسفند1 جام جم 22 اسفند2 جام جم 22 اسفند3 جام جم 22 اسفند4

اشتراک این خبر در :