۷ اسفند ماه سالجاری ، دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار شد و در برخی شهرستان ها اسامی نمایندگان نهایی شد و در برخی دیگر به مرحله دوم کشیده شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، ۷ اسفند ماه ۹۴ دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار شد و در بسیاری از شهرستان ها منتخبین مردم شناخته شدند و در برخی شهر ها انتخابات به دور دوم کشیده شد.

لیست ذیل اسامی منتخبین مردم شهرستان های رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی است:

منتخبین دوره دهم مجلس شورای اسلام

اشتراک این خبر در :