ویژه نامه گیلان روزنامه جام جم ، هر هفته شنبه ها چاپ می شود این هفته در تیتر یکش به ضرورت ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی پرداخت.

به گزارش املش ما ویژه نامه گیلان روزنامه جام جم ، هر هفته شنبه ها چاپ می شود این هفته در تیتر یکش به ضرورت ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی پرداخت.

جام جم 15 اسفند4 جام جم 15 اسفند3 جام جم 15 اسفند2 جام جم 15 اسفند1

اشتراک این خبر در :