حلقه ویژه صالحین پایگاه حضرت مرضیه (س) واجارگاه به مشهد مقدس اعزام شد .

به گزارش خبرنگار املش ما ، حلقه ویژه صالحین پایگاه حضرت مرضیه (س) واجارگاه به مشهد مقدس اعزام شد  و نکات جالب توجه حضور زائرین مشهدالرضا در جلسات این حلقه صالحین بود.

حلقه صالحین واجارگاه حلقه صالحین واجارگاه1 حلقه صالحین واجارگاه2

اشتراک این خبر در :