عصر امروز اسداله عباسی پیروز انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودسر و املش به میان طرفدارانش در مصلی نمازجمعه املش حاضر شد .

به گزارش خبرنگار املش ما ، عصر امروز اسداله عباسی منتخب مردم  شهرستان های رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی به میان مردم املش آمد و مورد استقبال طرفدارانش در این شهر  قرار گرفت.

عباسی در املش 1 عباسی در املش 33 عباسی در املش 32 عباسی در املش 31 عباسی در املش 30 عباسی در املش 29 عباسی در املش 28 عباسی در املش 27 عباسی در املش 26 عباسی در املش 25 عباسی در املش 24 عباسی در املش 23 عباسی در املش 22 عباسی در املش 21 عباسی در املش 20 عباسی در املش 19 عباسی در املش 18 عباسی در املش 17 عباسی در املش 16 عباسی در املش 15 عباسی در املش 14 عباسی در املش 13 عباسی در املش 12 عباسی در املش 11 عباسی در املش 10 عباسی در املش 9 عباسی در املش 8 عباسی در املش 7 عباسی در املش 6 عباسی در املش 5 عباسی در املش 4 عباسی در املش 3 عباسی در املش 2

اشتراک این خبر در :