آیت الله سید علی حسینی اشکوری امشب بعد از نماز مغرب و عشا با خانواده شهید آیت الله احسان بخش دیدار کرد.

به گزارش املش ما به نقل از شعاع مشرق، آیت الله سید علی حسینی اشکوری امشب (یک شنبه) بعد از نماز مغرب و عشا با خانواده شهید آیت الله احسانبخش دیدار کرد.

اشکوری3 اشکوری2 اشکوری1 اشکوری

اشتراک این خبر در :