رییس سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان خبر داد: دقایقی پیش ۱۶ اتوبوس حامل رای دهندگان غیربومی که از خارج استان سازماندهی و به شهر فومن منتقل شده بودند توسط سربازان گمنام سازمان اطلاعات سپاه گیلان شناسایی و بازداشت شدند.

خرید آرابه گزارش املش ما به نقل از ۸دی نیوز ، رییس سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان، گفت: دقایقی پیش ۱۶ اتوبوس حامل رای دهندگان غیربومی که از خارج استان سازماندهی و به شهر فومن منتقل شده بودند توسط سربازان گمنام سازمان اطلاعات سپاه گیلان شناسایی و بازداشت شدند.

این افراد با دریافت مبالغی توسط یکی از نامزدهای حوزه ی انتخابیه فومن و شفت بوسیله ی ۱۶ دستگاه اتوبوس از یکی از استانهای مجاور به گیلان منتقل شده بودند که توسط اطلاعات سپاه شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ رودبارکی رییس سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان، به نامزدهای انتخاباتی استان و اطرافیان آنها هشدار داد که سازمان اطلاعات سپاه در جهت صیانت از آراء مردم تا پایان زمان اخذ رأی با هرگونه تحرک غیرقانونی انتخاباتی برخورد جدی خواهد داشت.

اشتراک این خبر در :