اهالی خیابان شهید نظر زاده روستای رضامحله کلاچای ، صبح امروز شاهد آسفالت راه روستاییشان در روز انتخابات بودند.

به گزارش املش ما به نقل از خبرنگار کلاچای نیوز ، تصاویر زیر مربوط به آسفالت خیابان شهید نظر زاده روستای رضامحله کلاچای در روز انتخابات می باشد.

خ شهید نظرزاده رضا محله 1 خ شهید نظرزاده رضا محله

اشتراک این خبر در :