مصطفی کارخانه مربی سابق تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران از کاندیدای دوره دهم نمایندگی مجلس شورای اسلامی حمایت نمود.

به گزارش خبرنگار املش ما ، مصطفی کارخانه مربی سابق تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران با انتشار دست نوشته ای از اسداله عباسی کاندیدای دوره دهم مجلس شورای اسلامی حمایت نمود.

وی در این اطلاعیه از مردم خونگرم شهرستان رودسرو املش خواسته است که از اسداله عباسی حمایت نمایند.

حمایت مصطفی کارخانه از عباسی

اشتراک این خبر در :