عصر دیروز همایش اصولگرایان شهرستان املش با سخنرانی دکتر دلروز در مصلی نمازجمعه املش و با حضور پرشور اصولگرایان این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، حضور پرشور اصولگرایان شهرستان املش در همایش اصولگرایان که عصر دیروز با سخنرانی دکتر دلروز در مصلی نمازجمعه برگزار شده بود تداعی بخش اتحادی بزرگ برای انتخاباتی پرشور را به همراه داشت.

براساس گزارش خبرنگار ما ، اسداله عباسی کاندیدای جناح اصولگرایی شهرستان رودسر و املش است.

همایش اصولگرایی املش همایش اصولگرایی املش1 همایش اصولگرایی املش2 همایش اصولگرایی املش3 همایش اصولگرایی املش4 همایش اصولگرایی املش5

 

اشتراک این خبر در :