کد خبر: 64798

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ - ۲۱:۰۱

اسامی کاندیداهای رودسر واملش منتشر شد

با توجه به اجرای ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن ، فرمانداری رودسر آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودسرو املش را منتشر نمود. به گزارش خبرنگار املش ما ، فرمانداری شهرستان رودسر با توجه به اجرای ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی و […]

با توجه به اجرای ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن ، فرمانداری رودسر آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودسرو املش را منتشر نمود.

اسامی کاندیداهابه گزارش خبرنگار املش ما ، فرمانداری شهرستان رودسر با توجه به اجرای ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودسرو املش را منتشر نمود.

در این لیست اسامی کاندیداها به شرح ذیل آمده است:

۱- دانیال احمدیار

۲-ابرهیم اسماعیلی لیما

۳- صادق اکبری

۴-محمد بنی مهد کیوانی

۵-مصطفی حاکمی فر

۶-علی مرتضی حسینیان

۷- محمدمهدی رهبری املشی

۸- بهمن رئیسی نافچی

۹-اسدالله عباسی

۱۰-محمد علی جانی شوکی

۱۱- رضا غلامی چماقستانی

۱۲- قاسم فرجپور خاناپشتانی

۱۳-جابر لطفی پور یاسوری

۱۴-مسعود مجیدی

۱۵- محمدصادق محمدی

۱۶- محمدحسین میرزاآقائی چالکسرائی

۱۷- محمدتقی نجف زاده شوکی

براساس گزارش خبرنگار ما ۳۰ نفر در حوزه انتخابیه رودسر و املش نام نویسی نموده بودند که ۱۳ نفز آنها نتوانستند از شورای نگهبان تائیدیه صلاحیت جهت حضور بعنوان کاندیدا را بگیرند.

 

ارسال دیدگاه

کسب درآمد