تیم منتخب بسکتبال نوجوانان رودسری جمعه هفته گذشته در رقابت های سه جانبه رضوانشهر به مقام قهرمانی رسید .

به گزارش خبرنگار املش ما، تیم منتخب بسکتبال نوجوانان رودسر قهرمان رقابت های سه جانبه رضوانشهر شد.

در این رقابت ها سه تیم اردبیل ، رضوانشهر و رودسر حضور داشتند که رسالن ورزشی حجاب برگزار گردیده بود.

تیم منتخب بسکتبال رودسر

 

اشتراک این خبر در :