مراسم استقبال از آیت الله اشکوری بعد از ظهر امروز با حضور چشمگیر جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران و دوستداران و جمعی از طلاب و روحانیون در دفتر مرکزی  ایشان واقع در شهرستان رشت برگزار شد.

به گزارش املش ما مراسم استقبال از آیت الله اشکوری بعد از ظهر امروز با حضور چشمگیر جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران و دوستداران و جمعی از طلاب و روحانیون در دفتر مرکزی  ایشان واقع در شهرستان رشت برگزار شد.

آیت الله اشکوری آیت الله اشکوری9 آیت الله اشکوری8 آیت الله اشکوری7 آیت الله اشکوری5 آیت الله اشکوری4 آیت الله اشکوری3 آیت الله اشکوری2 آیت الله اشکوری

اشتراک این خبر در :