کد خبر: 64475

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ - ۹:۵۹

راهپیمایی ۲۲ بهمن املش؛مردمی که در همه صحنه های انقلاب هستند +گزارش تصویری

صبح امروز مردم ولایت مدار و شهید پرور شهرستان املش همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نمودند و فریاد مرگ بر آمریکا سردادند. به گزارش خبرنگار املش ما صبح امروز مردم ولایت مدار و شهید پرور شهرستان املش همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نمودند و فریاد مرگ بر آمریکا […]

صبح امروز مردم ولایت مدار و شهید پرور شهرستان املش همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نمودند و فریاد مرگ بر آمریکا سردادند.

به گزارش خبرنگار املش ما صبح امروز مردم ولایت مدار و شهید پرور شهرستان املش همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نمودند و فریاد مرگ بر آمریکا سردادند.

راهپیمایی 22 بهمن املش (2) راهپیمایی 22 بهمن املش (3) راهپیمایی 22 بهمن املش (4) راهپیمایی 22 بهمن املش (5) راهپیمایی 22 بهمن املش (6) راهپیمایی 22 بهمن املش (7) راهپیمایی 22 بهمن املش (8) راهپیمایی 22 بهمن املش (9) راهپیمایی 22 بهمن املش (10) راهپیمایی 22 بهمن املش (11) راهپیمایی 22 بهمن املش (12) راهپیمایی 22 بهمن املش (13) راهپیمایی 22 بهمن املش (14) راهپیمایی 22 بهمن املش (15) راهپیمایی 22 بهمن املش (16) راهپیمایی 22 بهمن املش (17) راهپیمایی 22 بهمن املش (18) راهپیمایی 22 بهمن املش (19) راهپیمایی 22 بهمن املش (20) راهپیمایی 22 بهمن املش (21) راهپیمایی 22 بهمن املش (22) راهپیمایی 22 بهمن املش (23) راهپیمایی 22 بهمن املش (24) راهپیمایی 22 بهمن املش (25) راهپیمایی 22 بهمن املش (26) راهپیمایی 22 بهمن املش (28) راهپیمایی 22 بهمن املش (29) راهپیمایی 22 بهمن املش (30) راهپیمایی 22 بهمن املش (31) راهپیمایی 22 بهمن املش (32) راهپیمایی 22 بهمن املش (35) راهپیمایی 22 بهمن املش (36)

ارسال دیدگاه

کسب درآمد