تبلیغات انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز ۲۹ بهمن آغاز شده و تا ۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش املش ما ، تبلیغات انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز ۲۹ بهمن آغاز شده و تا ۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

جدول عناوین مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات مجلس را در ادامه مشاهده می‌کنید:

عناوین مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات عناوین مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات1 عناوین مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات2 عناوین مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات3

اشتراک این خبر در :