امیرمحمد پیل بالا کودک املشی،  حال و هوای  روزهای اوایل انقلاب را به تصویر کشیده است.

نقاشی انقلاب

اشتراک این خبر در :