در ادامه پروژه های عمرانی شهرداری املش ، سه راه اداره برق تا چهارراه شهید مفتح املش موزائیک فرش شد .

به گزارش خبرنگار املش ما شهردار املش در ادامه پروژه های عمرانی پس از تخریب موزائیک فرش پیاده رو ضلع شمالی خیابان شهید بهشتی اقدام به موزائیک فرش با طرح جدید از سه راه اداره برق تا چهارراه شهید مفتح به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع نمود.

موزائیک فرش املش

 

اشتراک این خبر در :