شب گذشته درچهارمین هفته از لیگ فوتسال رانکوه ۸ تیم با هم به رقابت پرداختند که نتایج آن به شرح ذیل است.

فوتسال رانکوهبه گزارش خبرنگار املش ما ، در چهارمین هفته از لیگ فوتسال رانکوه ۸ تیم باهم به رقابت پرداختند که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

بازی اول
مبین ساده ورکوره ۱شهرداری رانکوه۱
گلها:مجتبی رضوی پور برای ورکوره ورضا مرتضوی برای شهرداری رانکوه
کارتها:بهرام رضوی پور کارت قرمزاز مبین سازه ومهدی رستگار از شهرداری کارت زرد
بازی دوم
زنده یاد بهنام سعید پور۰شهید فرهمند اسیابسران۴
گلها:۲گلمظاهر صفر زاده ۲گل احسان عزیزی
کارتها:وحیدپیل افکن کارت زرد علی گلباز کارت قرمز

بازی سوم
اسماعیل گوابر۷ دهیاری گرمابسرا۲
گلها:عارف رمضانپور ۳گل جابر نوروزی ۲ گل احمد ومحمد نوروزی هرکدام ۱ گل و ۲گل دهیاری گرمابسرا توسط مهرشاد قرباندوست
بازی چهارم
شهدای جیرگوابر ۱مقاومت شبخوسلات۲
گلها:حجت علیزاده و محمد سلیمانی و تک گل جیر گوابر اسماعیل علیپور
کارتها:سجاد علیپور قرمز اسماعیل علیپور ومجتبی سالاری درد واز تیمشبخوسلات حسن میرزایی کارت زرد

اشتراک این خبر در :