بارش برف که بیشتر در ارتفاعات املش را سفید پوش نمود، جلوه هایی خاص را بوجود آورد که میتوان به بوته هایی چای پوشیده از برف اشاره داشت.

بوته چای زیر برف تابستان نشین کلبه چوبی

اشتراک این خبر در :