سه شنبه گذشته اهالی خرشتم در پی برداشت های شن از بستر رودخانه شلمانرود با حضور در این محل اعتراض کردند.

به گزارش املش ما به نقل از لنگرخبر سه شنبه گذشته اهالی خرشتم در پی برداشت های شن از بستر رودخانه شلمانرود با حضور در این محل اعتراض کردند.

اهالی خرشتم معتقد به برداشت های غیرقانونی شن از بستر رودخانه هستند و تاکنون پیگیری های آنان ثمره ای نداشت.

برداشت شن از خرشتم برداشت شن از خرشتم1 برداشت شن از خرشتم2 برداشت شن از خرشتم3 برداشت شن از خرشتم4 برداشت شن از خرشتم5

اشتراک این خبر در :