بارش برف که از شب گذشته در رشت آغاز شده بسیاری از نقاط بالاخص دانشگاه گیلان را سفید پوش نموده است.

بارش برف دانشگاه گیلان بارش برف دانشگاه گیلان1 بارش برف دانشگاه گیلان2 بارش برف دانشگاه گیلان3 بارش برف دانشگاه گیلان4 بارش برف دانشگاه گیلان6 بارش برف دانشگاه گیلان7 بارش برف دانشگاه گیلان8 بارش برف دانشگاه گیلان9 بارش برف دانشگاه گیلان10 بارش برف دانشگاه گیلان12 بارش برف دانشگاه گیلان5

اشتراک این خبر در :