شهردار املش که با شعار توسعه شهری کار خود را آغاز نموده بود با نزدیکی فصل سرما ، اقدام به تسطیح و شن ریزی تعدادی از کوچه ها و خیابان های سطح شهر املش گرفته است.

به گزارش خبرنگار املش ما ، بابک ریحانی که چندماه پیش پس از استعفای پورقربان شهردار املش شده بود برنامه توسعه شهری را در پیش گرفت و بدنبال نوسازی و تغییرات در سطح شهر املش برآمده است.

شهردار املش در آخرین اقدام خود در توسعه شهری با توجه به فصل سرما و نامناسب بودن تعدادی از کوچه ها و خیابان های سطح شهر اقدام به تسطیح و شن ریزی معابرنموده است که از جمله این کوچه ها می توان کوچه فرهنگ ، فضل و دیلم را نام برد.

شن ریزی کوچه های املش1 شن ریزی کوچه های املش2

 

اشتراک این خبر در :