بارش برف در اکثر نقاط شهرستان املش از صبح امروز آغاز شده و همچنان ادامه دارد، تصویر ذیل جاده تابستان نشین املش را از یک روز برفی نشان می دهد که توسط حسین سلیمانی برای تحریریه ما ارسال شده است.

برف تابستان نشین1

اشتراک این خبر در :