شهرداری املش بمنظور هدایت آب های سطحی کوچه مروارید تا بلوار سفیر امید را لوله گذاری می کند.

به گزارش خبرنگار املش ما ، شهرداری املش پروژه  لوله گذاری کوچه مروارید تا بلوار سفیر امید ( محوطه کارخانه چای) با لوله نمره ۱۰۰ بمنظور هدایت آبهای سطحی آغاز نموده است.

پروژه لوله گذاری شهردای پروژه لوله گذاری شهردای1

اشتراک این خبر در :