میدان گاز املش که بعد از حضور پورقربان شهردار این شهر سال گذشته به میدان امام حسین(ع) تبدیل شد.

میدان گاز

اشتراک این خبر در :