صبح امروز بمناسبت وفات حضرت معصومه (س) مراسم سوگواری و سینه زنی در مسجد اعظم املش با حضور مسئولین ادارات این شهرستان برگزار شد.

مراسم وفات حضرت معصومه(س)1 مراسم وفات حضرت معصومه(س)2 مراسم وفات حضرت معصومه(س)3 مراسم وفات حضرت معصومه(س)4 مراسم وفات حضرت معصومه(س)5 مراسم وفات حضرت معصومه(س)6 مراسم وفات حضرت معصومه(س)7 مراسم وفات حضرت معصومه(س)8 مراسم وفات حضرت معصومه(س)9 مراسم وفات حضرت معصومه(س)15 مراسم وفات حضرت معصومه(س)14 مراسم وفات حضرت معصومه(س)13 مراسم وفات حضرت معصومه(س)12 مراسم وفات حضرت معصومه(س)11 مراسم وفات حضرت معصومه(س)9 مراسم وفات حضرت معصومه(س)8 مراسم وفات حضرت معصومه(س)7 مراسم وفات حضرت معصومه(س)6 مراسم وفات حضرت معصومه(س)5 مراسم وفات حضرت معصومه(س)4 مراسم وفات حضرت معصومه(س)3 مراسم وفات حضرت معصومه(س)2 مراسم وفات حضرت معصومه(س)1

اشتراک این خبر در :