از بین ۵۲ شهردار استان گیلان سه نفر جهت شرکت در آزمون ملی شهرداری ها انتخاب شدند که نام شهردار رانکوه در بین آنها می باشد.

شهردار رانکوهبه گزارش خبرنگار املش ما ، از بین ۵۲ شهردار استان گیلان سه نفر جهت شرکت در آزمون ملی شهرداری ها انتخاب شدند که نام امین رشید نژاد شهردار رانکوه در بین این سه نفر می باشد.

براساس این گزارش خود شاد شهردار کیاشهر و صادقی شهردار ماکلوان دیگر شهردارانی هستند که موفق به حضور در آزمون ملی شهرداری ها شدند.

به گزارش خبرنگار ما شورای شهر رانکوه با انتخاب امین رشید نژاد بعنوان شهردار این شهر در سال ۹۲ موجبات تحول را در این شهر سبب شد زیرا که از این شهر به شهر فرصت ها در کشور یاد میشود.

اشتراک این خبر در :