کد خبر: 63299

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ - ۷:۳۳

تمام فعالیت های نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی

محمد مهدی رهبری املشی که در سال ۹۰ بعنوان نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد در این چهار سال، ۵۴ طرح و لایحه را امضا نمود. به گزارش خبرنگار املش ما ، محمد مهدی رهبری املشی نماینده دوره نهم  در چهار سال حضورش در مجلس شورای اسلامی ۵۴ طرح و لایحه را امضا نموده […]

محمد مهدی رهبری املشی که در سال ۹۰ بعنوان نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد در این چهار سال، ۵۴ طرح و لایحه را امضا نمود.

رهبری املشیبه گزارش خبرنگار املش ما ، محمد مهدی رهبری املشی نماینده دوره نهم  در چهار سال حضورش در مجلس شورای اسلامی ۵۴ طرح و لایحه را امضا نموده است.

این طرح و لایحه ها به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۱/۰۵/۱۱ طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶

۱۳۹۱/۰۵/۱۱ طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و اصلاحات بعدی آن

۱۳۹۱/۰۶/۲۶ طرح اصلاح ماده (۱۰۶) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۱/۰۷/۰۲ طرح استفساریه ماده (۱۱۵) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۱/۰۷/۱۶ طرح اصلاح جزء (۱) بند (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

۱۳۹۱/۰۷/۲۳ طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار

۱۳۹۱/۰۹/۲۸ طرح نحوه اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء (۳) بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

۱۳۹۱/۱۱/۰۳ طرح اصلاح بند (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱

۱۳۹۱/۱۱/۲۵ طرح انتزاع خدمات بیمه درمانی مددجویان روستایی و عشایری و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر از سازمان سلامت ایران و الحاق آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)

۱۳۹۱/۱۱/۲۹ طرح کاهش آلودگی هوای کشور

۱۳۹۱/۱۲/۲۷ طرح اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری

۱۳۹۲/۰۱/۱۸ طرح شوراهای حل اختلاف

۱۳۹۲/۰۲/۰۳ طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی

۱۳۹۲/۰۲/۰۳ طرح استفساریه درخصوص موضوع مواد (۶۱)، (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کل اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

۱۳۹۲/۰۲/۱۸ طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها

۱۳۹۲/۰۲/۱۸ طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان

۱۳۹۲/۰۲/۲۵ طرح اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 

۱۳۹۲/۰۲/۲۵ طرح اصلاح قانون الحاق سه تبصره به بند (۱۲) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۲/۰۲/۲۸ طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۲/۰۲/۲۸ طرح استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۳۶ و اصلاحات بعدی آن

۱۳۹۲/۰۳/۰۶ طرح تبدیل صندوق به سازمان تأمین اجتماعی

۱۳۹۲/۰۳/۲۸ طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری

۱۳۹۲/۰۴/۰۲ طرح اصلاح ماده (۲۱۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۲/۰۴/۰۲ طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۲/۰۵/۱۶ طرح الحاق یک تبصره به بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

۱۳۹۲/۰۶/۰۳ طرح اصلاح مواد (۴) و (۱۹) قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶

۱۳۹۲/۰۶/۱۳ طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

۱۳۹۲/۰۷/۰۲ طرح اصلاح آیین نامه مجلس شورای اسلامی مواد (۱۵۲)، (۱۵۴)، (۱۸۴) (۱۸۶) و (۱۸۷)

۱۳۹۲/۰۷/۰۲ طرح اصلاح ماده (۴۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و الحاق یک ماده به آن

۱۳۹۲/۰۸/۱۴ طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی

 

۱۳۹۲/۰۸/۱۹ طرح ارتقای بهره وری در نظام آموزش و پرورش کشور

۱۳۹۲/۰۹/۱۲ طرح الحاق یک ماده به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۲/۱۰/۰۳ طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی

۱۳۹۲/۱۰/۱۸ طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی

۱۳۹۲/۱۱/۰۱ طرح اصلاح ماده (۴۱) قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

۱۳۹۲/۱۲/۲۱ طرح اصلاح ماده (۱۳۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۳/۰۲/۲۱ طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه

۱۳۹۳/۰۲/۲۸ طرح مدیریت ادارات کل، شهرستان ها، نواحی و مناطق آموزش و پرورش به صورت هیات امنایی

۱۳۹۳/۰۳/۰۵ طرح واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی صدا و سیما

۱۳۹۳/۰۳/۱۸ طرح الحاق دو تبصره به ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷)

۱۳۹۳/۰۴/۲۲ طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۱

۱۳۹۳/۰۵/۰۱ طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

۱۳۹۳/۰۵/۲۶ طرح الحاق هفت بند به ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور

۱۳۹۳/۰۵/۱۹ طرح تاسیس سازمان های استانی توسعه عمران دریا و سواحل

۱۳۹۳/۰۶/۰۴ طرح برداشت پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانک های دولتی و صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان

۱۳۹۳/۰۷/۱۶ طرح پرداخت حق فوق العاده ماموریت سفرهای خارج از کشور مقامات و کارکنان دولت

۱۳۹۳/۰۸/۱۸ طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی

۱۳۹۳/۰۹/۰۹ طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۳/۱۱/۱۵ طرح استفساریه بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳

۱۳۹۴/۰۱/۳۰ طرح استفساریه ماده (۷) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور

۱۳۹۴/۰۲/۳۰ طرح الحاق موادی به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و اصلاحات بعدی آن

۱۳۹۴/۰۳/۰۵ طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

۱۳۹۴/۰۵/۰۴ طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

۱۳۹۴/۰۶/۲۹ طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی

۱۳۹۴/۰۸/۲۶ طرح حذف آب بهای محصولات استراتژیک کشاورزی

 

وی همچنین در این چهارسال عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس بوده است.

ارسال دیدگاه

کسب درآمد