ورودی شهر املش مزین به تابلوی شده که تصاویری از فرماندهان شهید این شهرستان را در خود جای داده است،امنیت و آزادی که هم اکنون در کشور داریم مرهون جان فشانی این بزرگ مردان است.

به گزارش خبرنگار املش ما ، ورودی شهر املش مزین به تصاویر بزرگ مردانیست که از جان خود گذشتند تا امروز این کشور در امنیت باشد ، شهدای گرانقدری که قطره قطره خونشان درخت اسلام ناب محمدی(ص) را آبیاری نموده است.

تابلوی ورودی شهر املش

اشتراک این خبر در :