پیکر دکتر روح اله حسین زاده که در حادثه تصادف روز گذشته در دوربرگردان سیاهکلرود نرسیده به شقایق به رحمت ایزدی پیوست ،بر دستان مردم رودسر تشییع شد.

به گزارش خبرنگار املش ما پیکر دکتر روح اله حسین زاده در حادثه تصادف در دور برگردان سیاهکلرود نرسیده به شقایق به رحمت ایزدی پیوسته بود ، صبح امروز بر دستان مردم رودسر تشییع شد.

دکتر روح اله حسین زاده متخصص جراحی عمومی ببیمارستان شهید انصاری رودسر بودند.

تشییع حسین زاده 1 تشییع حسین زاده 2 تشییع حسین زاده 3 تشییع حسین زاده 4

اشتراک این خبر در :