به گزارش املش ما به نقل از لنگرنیوز صبح امروز وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه‌ای از اجرای حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان خبر داد.تعدادی از شهروندان و بازاریان لنگرودی در حرکتی خودجوش برای اعدام رهبر شیعیان عربستان با روشن کردن شمع شام غریبان گرفتند.

شام غریبان شیخ نمر شام غریبان شیخ نمر1 شام غریبان شیخ نمر2 شام غریبان شیخ نمر3 شام غریبان شیخ نمر4 شام غریبان شیخ نمر5 شام غریبان شیخ نمر6 شام غریبان شیخ نمر7