پس از اعلام گزارشی توسط یکی از ببیندگان این سایت خبری در خصوص زندگی سخت یکی از معلولین املشی به منزل وی مراجعه نمودیم و صحنه های رنج آوری را مشاهده نمودیم .

به گزارش خبرنگار املش ما ، وضعیت زندگی یکی از معلولان جسمی شهر املش به اندازه ای دل رنج بود که تعدادی از ورزشکاران این شهر در اقدامی خداپسندانه  تصمیم گرفتند به اوضاع زندگیش سروسامانی دهند.

خودش می گفت بهزیستی این خانه را برایم ساخته است ولی سختی زندگی برایم بسیار رنج آور شده است .

پس از مشاهده تصاویر و گفته های این فرد اندکی به فکر فرو رفتم ، سوالاتی که در ذهن همه خطور می کرد در ذهنم جاری شد.

آیا با خود فکر کرده ایم در شهرمان ، انسان هایی زندگی می کنند که نیازمند حتی یک لبخند کوچک مان هستند؟

آیا با خود فکر کرده ایم انسانهای شهرمان چگونه زندگی خود را سپری می کنند شاید این معلول املشی یک نمونه کوچک آنها باشد.

مگر در آیات و روایات توجه به همسایه را مقدم بر خواسته های خود نشمرده اند ، مگر بانو فاطمه زهرا(س) نفرمودند:  الجارُ ثُمَّ الدّارُ. اوّل همسایه ، سپس خانه خود.
چگونه هست که دربیخ گوش ما همچین افرادی زندگی می کنندکه ما خیلی راحت از کنارشان کذر میکنیم .
قابل توجه انسان های بیدار …….

زندگی معلول املش1 زندگی معلول املش2 زندگی معلول املش3 زندگی معلول املش4 زندگی معلول املش5 زندگی معلول املش6 زندگی معلول املش7 زندگی معلول املش8 زندگی معلول املش9 زندگی معلول املش10

اشتراک این خبر در :