درگذشت یکی از آخوند های خلع لباس شده در شرق گیلان ، موجب برگزاری مراسم بزرگداشتی توسط برخی ارگانها شد.

سوالبه گزارش خبرنگار املش ما ، پس از درگذشت یکی از آخوندهای خلع لباس شده که عضو پان ایرانیستها بوده مراسم تشییع با شکوه و پیام های رنگارنگ تسلیت از سوی داخل و خارج کشور صادر شد.

براساس این گزارش صبح امروز یکی از حوزه های علمیه منطقه بدون توجه به سابقه خلع لباس  این آخوند ، مراسم بزرگداشتی را  برگزار می نماید که سخنرانش یکی از کاندیداهای خبرگان رهبری بوده است.

این گزارش حاکی از اینست با توجه به تذکرات داده شده نسبت به عدم برگزاری این مراسم توسط برخی ارگانها ، رئیس حوزه علمیه مذکور در برپایی آن پا فشاری نموده است.

به گزارش خبرنگار ما   پس از درگذشت این آخوند خلع لباس شده ، در پیام تسلیت گروهک پان ایرانیست این آخوند خلع لباس شده را به گونه ای مظلوم معرفی می کند که فقط به ارشاد دینی می پرداخته است در صورتی که وی از عناصر ساواک بوده و در دوران جمهوری اسلامی خلع لباس شده است

اشتراک این خبر در :