به گفته اکثر جامعه شناسان، اقوام و مللی که با مطالعه مانوس بوده و کتاب و کتابخوانی در میانشان رواج بیشتری داشته است، توانسته اند فرهنگی ماندگارتر و پویاتر از خود به جای بگذارند و میراث فرهنگی و گنجینه های معارف و دستاوردهای عالمان و فرهیختگان خود را به نسل های دیگر منتقل کنند.

به گزارش خبرنگار املش ما ، شهرداری رودسر در اقدامی قابل تقدیر در ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی اقدام به نصب پنل کتاب در ایستگاه تاکسی شهری نموده است.

براساس این گزارش در این پنل کتاب ، مجلات و ماهنامه های مختلف در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

پنل کتاب شهرداری رودسر

اشتراک این خبر در :