کد خبر: 62224

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ - ۵:۰۹

تصاویر رویایی از طبیعت پاییزی املش

شهرستان املش باتوجه به قرار گرفتن در سه اقلیم جلگه ای ، کوهپایه ای و کوهستانی در هرفصلی خواهان زیادی را به خود جذب می کند. به گزارش خبرنگار املش ما ، شهرستان املش با اقلیم های جلگه ای ، کوهپایه ای و کوهستانی موقعیتی را پدید آورده که خواهان زیادی برای سفر به این […]

شهرستان املش باتوجه به قرار گرفتن در سه اقلیم جلگه ای ، کوهپایه ای و کوهستانی در هرفصلی خواهان زیادی را به خود جذب می کند.

به گزارش خبرنگار املش ما ، شهرستان املش با اقلیم های جلگه ای ، کوهپایه ای و کوهستانی موقعیتی را پدید آورده که خواهان زیادی برای سفر به این شهرستان دارد.

تصاویر رویایی از پاییز املش تصاویر رویایی از پاییز املش1 تصاویر رویایی از پاییز املش2 تصاویر رویایی از پاییز املش3 تصاویر رویایی از پاییز املش4 تصاویر رویایی از پاییز املش5 تصاویر رویایی از پاییز املش6

ارسال دیدگاه

کسب درآمد