معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ایران در اجلاس آب و هوایی پاریس شرکت کرد.

 به گزارش سرویس سیاسی املش ما ،معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ایران در اجلاس آب و هوایی پاریس شرکت کرد.

 خوش و بش ابتکار با آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان در حاشیه این اجلاس مورد توجه عکاسان قرار گرفت.

دست دادن ابتکار و مرکل

اشتراک این خبر در :