شب گذشته همزمان با شب اربعین حسینی مراسم سوگواری در مسجد امام علی (ع) البرز املش برگزار شد.

1مراسم شب اربعین البرز مراسم شب اربعین البرز مراسم شب اربعین البرز2

اشتراک این خبر در :