یک دختر دانش آموز املشی با نقاشی خود آرزوی قلبی مردم ایران را به تصویر کشید.

به گزارش خبرنگار املش ما ، پویش مردمی “قدس می آئیم ” که چند روزیست  درفضای مجازی کشور آغاز شده ، باعث شود  دانش آموز دختر املشی  که تبحر خاصی در تصویر سازی دارد آرزوی قلبی مردم ایران را در نقاشی خود به تصویر بکشد.

نقاشی مبینا رمضانی قدسمی آئیم

اشتراک این خبر در :