کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور به مناسبت سخنان رهبر انقلاب در ۱۹ مهرماه ۹۴ مبنی بر سخن متناسب با نیاز جوان فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار املش ما کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور به مناسبت سخنرانی رهبر انقلاب  ۱۹ مهرماه ۹۴ در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی فراخوان مقاله وکتاب در زمینه های ادبی، هنری و علمی داد.

براساس این گزارش متقاضیان به شرکت در این فراخوان میتوانند تا ۹ دیماه سالجاری اقدام نمایند.

فراخوان 19 مهرماه ؛ بیانات رهبر انقلاب

اشتراک این خبر در :