عصر امروز مراسم تجلیل از قهرمان کیک بوکسینگ ایران که در مسابقات جهانی افتخار کسب نموده بود توسط شورای شهر رودسر تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، عصرامروز با حضور احمد نیک کار قهرمان کیک بوکسینگ جهان در اتاق شورای شهر رودسر تجلیل بعل آمد.

احمد نیک کار ورزشکار رودسری توانسته بود در مسابقات جهانی کیک بوکسینگ مقام قهرمانی را از آن خود کند.

تجلیل از احمد نیک کار در شورای رودسر1

اشتراک این خبر در :