ارتفاع برف در گردنه های محور سیاهکل به دیلمان و به ویژه در منطقه لاریخانی تا آبی نام به ۲۵ سانتی متر رسیده است.

به گزارش خبرنگار املش ما ، بارش برف که از شب گذشته در ارتفاعات سیاهکل آغاز شده در برخی محورها بالاخص منطقه لاریخانی تا آبی به ۲۵ سانتی متر رسیده است .

برف دیلمان

اشتراک این خبر در :