پس از بارش باران چند روز اخیر ، آسمان تبلور خاصی گرفت و شفافیت آن قابل لمس بود.

به گزارش خبرنگار املش ما ، تصاویر ذیل آسمان زیبای املش و لات لیل پس از چند روز بارانی است که نشان از شفافیت هوا دارد.

آسمان شهر املش تصویری زیبا از لات لیل

اشتراک این خبر در :