ظهر دیروز جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولین شهرستان رودسر در مسجد جامع سیاهکلرود برگزار شد.

به گزارش خبرنگار املشما  ، ظهر دیروز جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولین شهرستان رودسر و اهالی و دهیاران منطقه سیاهکلرود در مسجد جامع این روستا برگزار شد.

براساس این گزارش تقاضای عمده اهالی منطقه سیاهکلرود ساماندهی رودخانه سیاهکلرود و ایجاد شهرداری در این منطقه بوده است.

جلسه رهبری و دهیاران سیاهکلرود جلسه رهبری و دهیاران سیاهکلرود5 جلسه رهبری و دهیاران سیاهکلرود4 جلسه رهبری و دهیاران سیاهکلرود3 جلسه رهبری و دهیاران سیاهکلرود2 جلسه رهبری و دهیاران سیاهکلرود1

اشتراک این خبر در :